Małgorzata Kustra - psycholog i pedagog

Jestem magistrem psychologii o specjalności psychologia kliniczna, psychologiem dzieci i dorosłych po studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Posiadam dyplom magisterski z pedagogiki o specjalności terapia pedagogiczna.

Ukończyłam studia wyższe pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja. Jestem trenerem Treningu Umiejętności Społecznych, a także oligofrenopedagogiem. Obecnie studiuję psychotraumatologię.

Portret Małgorzaty Kustry trzymającej różne dokumenty

Moja misjaPrzywrócić uśmiech na twarzach potrzebujących.

Od ponad 18 lat pracuję z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, w tym także ze spektrum autyzmu. Zdobywałam doświadczenie w Stowarzyszeniu Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym, sądzie rodzinnym, szkole ponadpodstawowej, szkole podstawowej oraz przedszkolach terapeutycznych i publicznych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju.

W przypadku dzieci i młodzieży priorytetowe jest dla mnie wspieranie opiekunów, aby mogli na co dzień rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne i komunikacyjne swoich dzieci. Przywiązuję dużą wagę do tego, aby programy terapii były dopasowane indywidualnie i dostosowane do sytuacji rodziny.

Małgorzata Kustra podczas sesji z pacjentem w gabinecie

Certyfikaty i świadectwaNieustannie doskonalę swój warsztat pracy.

Moja praca jest ciągle poddawana kontroli i superwizji, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonej pomocy. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach naukowych:

 • Studium terapii poznawczo-behawioralnej
 • Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 • Terapia poznawczo-behawioralna - metody i techniki pracy terapeutycznej
 • TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu
 • Kurs “Terapia behawioralna w teorii i praktyce”
 • Kurs “Stymulowanie komunikacji w autyzmie”
 • Trening zaawansowanych umiejętności ACT (Terapia Akceptacji i zaangażowania) - metafory w praktyce psychoterapeutycznej
 • Dysforia płciowa, niezgodność płciowa - diagnoza i standardy postępowania
 • Kurs “Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych z afazją)”
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
 • Kurs “Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się”
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Warsztat „Praca z dzieckiem agresywnym i nadpobudliwym”
 • Szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”
 • Kurs „Jak w naukowo potwierdzony sposób zbudować niezniszczalne poczucie własnej wartości i głęboką pewność siebie”.

Zapraszam do mojego gabinetu

Nigdy nie jest za późno, aby zacząć dbać o zdrowie mentalne swojego dziecka lub swoje.

Umów się na wizytę